Tepisoni - Solid

Sastav: 100% PA

Sekundarna podloga: Bitumen

Dimenzija ploča: 0,5 x 0,5 m

Težina: 550 g/m²

20

77

83

272

291